Ödemeler ve Katılım

Çambayırı Evleri Projesinde yer alacak konut büyüklüklerinin ve arsa paylarının belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar sonuçlanıncaya kadar, projeye katılmak isteyenlerden eşit miktarda arsa payı avansı alınacaktır

TARİH

BİR KONUT İÇİN ARSA PAYI AVANSI TAKSİTLERİ

ARALIK    2010

10.000-TL

OCAK       2011

850-TL

ŞUBAT     2011

850-TL

MART       2011

850-TL

NİSAN      2011

850-TL

MAYIS      2011

850-TL

HAZİRAN 2011

850-TL

TOPLAM

15.100-TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Çambayırı Evleri Projesine katılanlar, arsa payı avanslarını ödemeleri karşılığında, proje alanının vaziyet planı ve mimari projelerine bağlı olarak, Birliğimiz ortağı kooperatiflere üye kaydedilecektir.

  • Çambayırı Evleri Projesinin hazırlanacak mimari projeleri çerçevesinde konut tiplerine göre belirlenecek arsa payı bedeli ile ortağın yatırdığı avans arasındaki farklar, genel kurullarda belirlenecek inşaat ve diğer proje giderleri için yapılacak ödemelerden mahsup edilecektir.

  • Çambayırı Evleri Projesine 2010 yılı Aralık ayından sonra başvuracaklardan ve avans taksitlerini ilgili ay içinde ödeyemeyenlerden, haksızlıkların önlenmesi amacıyla gecikme farkı alınacaktı