İnşaat Süreci

Eryaman Evleri Projesi kapsamında bulunan konutların inşaatları, proje çalışmalarının tamamlanması ve inşaat ruhsatlarının alınmasının akabinde 1999 yılı sonunda başlamıştır. Temel Atma Töreni’ne dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel de katılmışlardır.

 
Proje alanında altyapı imalatlarına 2004 yılı başında başlanmış, konutların iskana açılmasından önce tamamlanmıştır. Çevre düzenlemesi ve bitkilendirme çalışmaları da 2004 yılı sonunda tamamlanmıştır. 

İlköğretim tesislerinden birisinin imalatına 2003 yılı Ağustos ayında başlanmış, 2004 yılı ortasında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Diğer ilköğretim okulu, anaokulu ve sağlık ocağını inşaatları da 2004 yılı içinde tamamlanmıştır. Ticari tesislerin inşaatlarına, Arsa Tahsis Protokolü gereği, 2004 yılı ortasında başlanmış ve  2005 yılı sonunda tamamlanmıştır.

Projenin Birlik tarafından tek elden organizasyonu sayesinde proje kapsamında bulunan 14 kooperatifin de inşaatları aynı seviyelerde yürütülmüştür. Projenin başından itibaren sadece üye ödentileri ile devam eden konut inşaatları, 2002 yılı sonunda Toplu Konut Kredisi alınması ile birlikte hızlanmış ve 2003 yılı sonu itibariyle % 99 seviyesine ulaşmıştır. Tüm konutlar aynı zamanda tamamlanarak 2004 yılı Ağustos ayında ortaklara teslim edilmiştir.