Projenin Kapsamı

Eryaman Evleri Projesi alanında 9 Konut Adası ve 2 İskan Ünitesi Merkezi adası olmak üzere toplam 11 yapı adası bulunmaktadır. 47 ha. büyüklüğündeki proje alanında yapı adaları yanı sıra adalar arasında yollar ve otoparklar, yeşil bantlar ve park alanları yer almaktadır.
 

Proje alanında, toplam 255.629 m2 büyüklüğündeki 9 konut adasında, toplam 2.632 konut üretilmektedir. Toplam 65.273 m2 büyüklüğündeki 2 İskan Ünitesi Merkezi adasında ise, İmar Planı verileri çerçevesinde 2 adet ilköğretim okulu, anaokulu, sağlık ocağı, yönetim binası ve iki adet ticari kompleks bulunmaktadır
 

Proje alanının araç ve yaya yolları, elektrik, telekomünikasyon, doğalgaz, pissu, yağmursuyu, içmesuyu ve yangın suyu projeleri ile kentsel tasarım ve peyzaj projeleri hazırlanmış, Toplu Konut İdaresi ve  ilgili kamu kurumlarından onay alınmıştır.