23
Kasım
2010

Üst Birlik Türkkent

 Kent Kooperatifleri Merkez Birliği 17 Mart 1988 tarihinde, yaklaşık 53000 bireysel ortaklığın örgütlendiği 400 kooperatifi kapsayan 14 birliğin bir araya gelmesiyle kuruldu. Birliğin adı, 20 Mart 1992 tarihinde Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği-TÜRKKENT oldu. TÜRKKENT’in temel hedefleri; üye birlik ve kooperatiflerin çıkarlarını korumak, yapısı içinde yer alan kooperatif ve birlikleri denetlemek, eşgüdüm sağlamak ve verimliliği arttırmak, dış ülkelerle ilişkileri geliştirmek, konut ve kent kooperatifçiliğinin gelişimine katkıda bulunmaktır. Birliğin ilk Genel Başkanı Sayın Murat KARAYALÇIN, 1989 yılında başladığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi sırasında Merkez Birlik Başkanlığını da sürdürmüş, 1993 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanlığı’na seçilmesinin ardından TÜRKKENT Genel Başkanlığı görevini bırakmıştır. Bu göreve aynı yıl, Sayın Oğuz SOYDAN getirilmiştir. ERYAMAN-KOOP Genel Başkanı Sayın Mehmet AKSOY, 2003 yılında TÜRKKENT Genel Başkanlığı’na getirilmiştir. TÜRKKENT’e, kuruluşundan itibaren Türkiye’nin tüm bölgelerinde örgütlenmiş toplam 43 Konut Yapı Kooperatifleri Birliği ve bunlara bağlı 2200 Konut Yapı Kooperatifi üye olmuş; 160 000’in üzerinde konut üretimi gerçekleştirilmiştir. TÜRKKENT’e üye Birlik sayısı bugün 32 olup bunların yapılanması içinde yer alan aktif kooperatiflerin sayısı 800’ü geçmektedir. Faal, bireysel ortak sayısı 70. 000 civarındadır.